Tạo Tài Khoản MCC, Tài Khoản Người Quản Lý Google Ads

Cách tạo tài khoản MCC

Tạo tài khoản MCC, hay còn gọi là tạo tài khoản người quản lý Google ads. Người dùng ngoài quản lý các tài khoản quảng cáo của chính mình. Còn có thể quản lý tài khoản quảng cáo của người khác một cách hiệu quả.

1. Đầu tiên để có một tài khoản MCC cần phải có một email của google (gmail)

Đăng ký tài khoản Gmail mới: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

tạo tài khoản gmail mới

2. Tiếp theo hãy bắt đầu bước đầu tiên với Gmail đã tạo (hoặc đã có sẵn)

https://ads.google.com/home/tools/manager-accounts/

  • Hãy nhấp vào “Tạo tài khoản người quản lý”
tạo tài khoản người quản lý bước 1

3. Đặt tên hiển thị của tài khoản MCC

4. Chọn “Quản lý tài khoản của người khác”

5. Điền các thông tin còn lại và GỬI

điền thông tin tài khoản MCC
Một số lưu ý khi sử dụng tài khoản mcc
  • Tài khoản Google Ads MCC chỉ là tài khoản để quản lý các tài khoản con hoặc tài khoản liên kết dễ dàng hơn và cũng phải tuân thủ các chính sách của Google, không có bất kỳ ưu tiên hơn các tài khoản khác.
  • Nếu trong tài khoản MCC có 1 tài khoản con vi phạm các điều khoản chính sách quảng cáo của google thì cũng không làm ảnh hưởng đến các tài khoản con khác cũng như MCC.
  • Nhưng nếu trong trường hợp tài khoản MCC có nhiều tài khoản con vi phạm lỗi mà không xử lý thì có khả năng tài khoản MCC đó cũng bị Google xem là vi phạm chính sách và ngưng quảng cáo.

Trên đây là cách tạo một tài khoản MCC một cách đơn giản và nhanh chóng. Bạn hãy thử tạo một tài khoản cho chính mình nhé!

Tài Khoản Quảng Cáo Bị Tam Ngưng, Cách Khắc Phục

Các lỗi vi phạm thường gặp khiến tài khoản quảng cáo Google bị tạm ngưng & cách khắc phục
Tài Khoản Quảng Cáo Bị Tam Ngưng, Cách Khắc Phục

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Con Cho Tài Khoản MCC

Tạo tài khoản con cho tài khoản người quản lý MCC

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Con Cho Tài Khoản MCC

Hướng dẫn tạo tài khoản MCC Google

Tạo tài khoản Google Ads MCC, tài khoản người quản lý

Hướng dẫn tạo tài khoản MCC Google
tạo tk con cho tk mcc google ads

Tạo tài khoản con cho tài khoản MCC

2 thoughts on “Tạo Tài Khoản MCC, Tài Khoản Người Quản Lý Google Ads

  1. Pingback: Tạo Tài Khoản Con Cho Tài Khoản MCC – VNPTADS

  2. Pingback: Tạo Tài Khoản Con Cho Tài Khoản MCC - VNPTADS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.