Tạo Tài Khoản Con Cho Tài Khoản MCC

tạo tk con cho tk mcc google ads

Cách Tạo tài khoản con cho tài khoản MCC. Có 2 loại tài khoản con cho tài khoản MCC: thứ nhất là tạo tài khoản con trực tiếp từ MCC. Thứ hai liên kết đến 1 tài khoản Google ads khác. Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Google MCC của mình. […]